onsdag 19. oktober 2011

Innspurten

Da er vi i gang med siste del av studiet. Det er kun en samling igjen, og det er både godt og litt vemodig. En kjenner jo at oppgavene henger over oss, men det er litt tamt å tenke på at det er slutt på samlingene. Hvordan går det i innspurten til dere andre?

tirsdag 19. april 2011

Påskeferie

Da er det like før påskeferien er i gang. Det skal bli deilig å slappe av noen dager fra jobben. Jeg har store ambisjoner om å bruke påsken til fordypning i litteratur som hører til rektorutdanningen. Er jeg riktig dyktig, kan det hende at lesingen fører til at det dukker opp en problemstilling for mappetekst 3. Hvis det er noen som har bestemt seg for tema, hadde det vært artig å få et lite innblikk i det. Det kan jo gi noen tanker og ideer. Jeg tror det er lurt å ikke tenke for stort, samtidig som det er noe som berører en i hverdagen. Uansett ønsker jeg alle på rektorutdanningen og alle andre en riktig GOD PÅSKE.

fredag 1. april 2011

Samling 4 Rektorskolen

Sitter nå på arbeid for å gjøre klart alt til neste uke. Det blir en del som må tilrettelegges før en skal på samling. Kjenner at jeg gleder meg til samlingen. Det er godt å ha denne muligheten til læring og utvikling. Ser med spenning og glede mot dagen med Gunn Imsen.

onsdag 23. mars 2011

Avtaleverket for undervisningspersonell

Har vært på kurs i 2 dager med tema avtaleverket for undervisningspersonell. Et meget bra kurs holdt av KS med kursholder Per Remme. En meget dyktig person som ga en fin oversikt over lover og regelverk. Mange ting å sette seg inn i, men lagt fram på en fin og forståelig måte. Her er det mange ting å ta hensyn til, som gir både muligheter og begrensninger.

søndag 20. mars 2011

Elevvurdering og evaluering av skolen.

Jeg mener at vi må jobbe for å knytte disse sammen. Elevvurdering er naturlig nok på elevnivå, men når vi evaluerer skolen som system er det mer helhet. Vår utfordring er å se disse sammen og dermed knytte evaluering og utvikling sammen. David Hopkins (1988) snakker om evaluering av utvikling med fokus på kartlegging, resultat og produkt. Evaluering for utvikling som bidrag for utvikling i praksis. Her har vi både resultat, prosess og strukturelementet. Evaluering som utvikling hvor evaluering er en del av alle elementene i et helhetslig utviklingsarbeid. Det er fokus på både mål, resultater, prosesser og strukturer, planlegging og handling. Evaluering blir da en del av et kollektiv praksis- og læringsfellesskap. Det er nok ikke slik at vi skal velge det ene eller andre, men gjennom evaluering av vår praksis i skolen kunne velge og erfare det som er mest hensiktsmessig i de ulike situasjonene. Dette øker vår kompetanse til å kunne utvikle oss selv og dermed skolen.

søndag 13. mars 2011

Aksjonsforskning og aksjonslæring

Har nå jobbet en del med temaet aksjonsforskning og aksjonslæring. Det er svært interessante innfallsvinkler til hvordan vi kan utvikle både oss selv og gjennom det skolen som organisasjon. Spørsmålet som selvfølgelig dukker opp, er hvordan vi skal få tid til å jobbe grundig med dette. Nøkkelen er kanskje å se at dette må implementeres i det vi gjør fra før. Det krever både vilje og forståelse fra alle involverte. Jeg tror dette er en påminnelse på at vi må bli flinkere til å jobbe godt og grundig med noe, og ikke gjøre alt på en gang. Det gir nok ikke noe særlig utbytte eller utvikling. I disse VM tider tror jeg det er viktig å fokusere på arbeidsoppgaver og ikke for mange oppgaver på en gang.

lørdag 12. mars 2011

Utvikling av blogg

Heisann:)
Da er jeg i gang med bloggingen. Det tar noe tid å sette seg inn i dette. Satser alt på å legge inn noe stoff her et med ujevne mellomrom. Er det noen som har praktiske tips når det gjelder blogging, mottas dette med takk.