søndag 20. mars 2011

Elevvurdering og evaluering av skolen.

Jeg mener at vi må jobbe for å knytte disse sammen. Elevvurdering er naturlig nok på elevnivå, men når vi evaluerer skolen som system er det mer helhet. Vår utfordring er å se disse sammen og dermed knytte evaluering og utvikling sammen. David Hopkins (1988) snakker om evaluering av utvikling med fokus på kartlegging, resultat og produkt. Evaluering for utvikling som bidrag for utvikling i praksis. Her har vi både resultat, prosess og strukturelementet. Evaluering som utvikling hvor evaluering er en del av alle elementene i et helhetslig utviklingsarbeid. Det er fokus på både mål, resultater, prosesser og strukturer, planlegging og handling. Evaluering blir da en del av et kollektiv praksis- og læringsfellesskap. Det er nok ikke slik at vi skal velge det ene eller andre, men gjennom evaluering av vår praksis i skolen kunne velge og erfare det som er mest hensiktsmessig i de ulike situasjonene. Dette øker vår kompetanse til å kunne utvikle oss selv og dermed skolen.

2 kommentarer:

  1. Vi har akkurat hatt tilsynsbesøk og ble evaluert. Det synes jeg var stressende, men en viktig erfaring. Det var første gangen jeg var med siden jeg starta i jobben. Enig med dine betraktninger at vi må se på helheten av det som skjer, både med elevene og med hele skolen.Men det er av og til en utfordring å klare det. Vi er vel litt snare til å bortforklare det som ikke fungerer.

    SvarSlett
  2. Skolebasert vurdering handler i stor grad om vår evne til å reflektere over praksis. Skolen har hatt en tendens til å hoppe på moderne trender innen undervisning, uten at vi har vurdert grundig nok om det vil gjøre skolen bedre. Jeg tenker nå på det Thomas Nordahl sier om f.eks ansvar for egen læring og åpne skoler. Vi har trodd dette har vært bra, men vært dårlig til å evaluere underveis. I følge Nordahl har norsk skole satset mye på tiltak som ikke virker.

    SvarSlett